Bạn đang ở đây

Yên Bái giảm sản lượng thuỷ sản do nước hồ Thác Bà xuống thấp

11/08/2023 17:16:08

Trong tháng 7, sản lượng thủy sản chỉ đạt 1.149 tấn, giảm 2,97% so với cùng kỳ. Sản lượng giảm chủ yếu tại huyện Yên Bình do mực nước hồ Thác Bà xuống thấp, ảnh hưởng tới việc nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà.

Nuôi trồng thủy sản trên Hồ Thác Bà mang lại nguồn thu nhập cho người dân, doanh nghiệp và HTX

Nuôi trồng thủy sản trên Hồ Thác Bà mang lại nguồn thu nhập cho người dân, doanh nghiệp và HTX

Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 16/12/2020, Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Qua đó đã giúp cho các hộ gia đình, doanh nghiệp, HTX có thêm điều kiện đầu tư mua con giống, lồng bè để mở rộng quy mô phát triển nuôi trồng thủy sản.         

Hiện, toàn tỉnh có 22.390 ha đưa vào nuôi trồng, khai thác thủy sản. Diện tích ao, hồ nhỏ nuôi trồng thủy sản là 2.600 ha. 7 tháng đầu năm, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 7.913 tấn, bằng 55,6% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ, trong đó: sản lượng khai thác ước đạt 660,91 tấn, tăng 4,67%; sản lượng nuôi trồng đạt 7252,30 tấn, tăng 5,07%.

Tuy nhiên, trong tháng 7, sản lượng thủy sản chỉ đạt 1.149 tấn, giảm 2,97% so với cùng kỳ. Sản lượng  giảm chủ yếu tại huyện Yên Bình do mực nước hồ Thác Bà xuống thấp, ảnh hưởng tới việc nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà; hiện một số tổ chức và cá nhân nuôi cá lồng đã tạm dừng hoạt động. 

Để khắc phục tình trạng trên, Trung tâm Thủy sản Yên Bái đã tổ chức rà soát, thống kê số tạm dừng; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục đầu tư nuôi trồng sau khi nước hồ dâng để phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng đạt 14.220 tấn năm 2023 đề ra.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan