Bạn đang ở đây

Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2022 tăng 11,16% so với cùng kỳ

06/06/2022 09:58:32

Trong tháng 5 năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) của tỉnh ước đạt 1.833 tỷ đồng, tăng 2,75% so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) ước đạt 8.131 tỷ đồng, tăng 11,16% so với cùng kỳ năm 2021.

Ảnh minh họa.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5/2022 tăng 4,89% so với tháng trước và tăng 13,83% so với tháng 5/2021. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, chỉ số công nghiệp toàn ngành tăng 11,08% so với cùng kỳ năm 2021. Trong các ngành công nghiệp, ngành khai khoáng giảm 10,71%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,74%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 31,26%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,81%.

Một số sản phẩm chính lũy kế 5 tháng năm 2022 tăng với cùng kỳ như: Điện thương phẩm ước đạt 434,699 triệu Kwh, tăng 2,82%, Điện sản xuất ước đạt 598,942 triệu Kwh, tăng 74,84%, Đá CaCo3 hạt + bột ước đạt 668.082 tấn tăng 25,19%, Ván ghép thanh ước đạt 2.620 tấn, tăng 20,18%, Sứ cách điện ước đạt 1.975 tấn, tăng 25,8%.

Thời gian tới, ngành Công Thương tập trung rà soát, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời cho các ngành sản phẩm, dự án sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo nhằm nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Tăng cường hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án khuyến công, tăng cường các hoạt động tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh nhỏ và vừa…

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan