Bạn đang ở đây

Trung Quốc thông báo gỡ bỏ tất cả các biện pháp xét nghiệm axit nucleic tại các cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu.

09/01/2023 14:02:34

Thực hiện văn bản số 05/XNK-TMQT ngày 03/01/2023 của Cục Xuất Nhập khẩu – Bộ Công Thương về Trung Quốc thông báo gỡ bỏ tất cả các biện pháp xét nghiệm axit nucleic tại các cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu.
Sở Công Thương gửi đến các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh một số thông tin như sau:
1. Từ ngày 08 tháng 01 năm 2023, Trung Quốc gỡ bỏ tất cả các biện pháp xét nghiệm axit nucleic phòng chống Covid-19 tại cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu (bao gồm cả hàng hóa đông lạnh).
2. Các doanh nghiệp, hộ nông dân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu (đặc biệt là các mặt hàng nông sản, trái cây tươi) thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình hàng hóa thông quan qua các cửa khẩu biên giới để điều chỉnh hoạt động kinh doanh cho phù hợp, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Công Thương để phối hợp hỗ trợ.
Các doanh nghiệp có nhu cầu thông tin và hỗ trợ về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu liên hệ với Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương Yên Bái: chị Nguyễn Thị Hải Yến, ĐT: 0915 914 414.
Sở Công Thương thông tin đến các doanh nghiệp được biết và thực hiện./.

(Kèm theo công văn Số: 64/SCT-QLTM, số 05/XNK-TMQT, số 7782/BCT-XNK và số 863/XNK-TMQT)

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan