Bạn đang ở đây

Đồng chí Trương Thị Mai làm Thường trực Ban Bí thư

07/03/2023 09:51:48

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư thay ông Võ Văn Thưởng đã được bầu làm Chủ tịch nước.Theo Văn phòng Trung ương Đảng, tại cuộc họp xem xét công tác cán bộ ngày 6/3, Bộ Chính trị quyết định ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư khoá XIII thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư. 

Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư khoá XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bà Trương Thị Mai 65 tuổi; thạc sĩ Hành chính công, cử nhân Sử, cử nhân Luật; quê xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

https://media.baodautu.vn/Images/HUYHAO/2023/03/06/truong-thi-mai.jpg

Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư khoá XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bà là Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa liên tiếp XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng 4 khóa liên tiếp từ X đến XIII; đại biểu Quốc hội 6 khóa liên tiếp từ X đến XV; Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.Bà Mai là nữ Thường trực Ban Bí thư đầu tiên, từ năm 1976 đến nay.

Đồng chí Trương Thị Mai, sinh ngày: 23/01/1958
Quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII
Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng X,XI, XII, XIII
Đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII, XIII, XIV, XV
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Từ ngày 6/3/2023, Bộ Chính trị họp phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII


TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
8/1994 - 2002: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
7/1997 - nay: Đại biểu Quốc hội từ khóa X cho đến khóa XV
3/1998 - 2/2003: Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

2002-2007: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XI.

4/2006 - 1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI.

8/2007 - 2/2016: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII, XIII.

01/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

02/2016: Được Bộ Chính trị quyết định phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Trung ương.

01/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

4/2021: Được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

6/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.

3/2023, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII.

Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương thành lập, gồm Tổng bí thư, một số Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công và Ủy viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu.
 Ban Bí thư lãnh đạo công việc hàng ngày của Đảng gồm: Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và công tác quần chúng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị; quyết định một số vấn đề về tổ chức, cán bộ và một số vấn đề khác theo sự phân công của Ban Chấp hành Trung ương; chỉ đạo hoặc kiểm tra việc chuẩn bị các vấn đề đưa ra Bộ Chính trị thảo luận và quyết định.

Nguồn: Báo Đầu Tư

Tin liên quan