Bạn đang ở đây

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 6 NĂM 2023

21/06/2023 16:27:05

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 6 NĂM 2023

 

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SẢM PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

HTX chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương

Mứt táo mèo, ô mai táo mèo

Thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

15/6/2023

 

 

 

Nguồn: Phòng QLCNNL

 

Tin liên quan