Bạn đang ở đây

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 5 NĂM 2023

30/05/2023 18:52:39

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 5 NĂM 2023

 

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SẢM PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

Cơ sở sản xuất rượu Trương Thanh Thủy

Rượu nếp men lá

Ngách 73, đường Ao Sen, Tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ

23/5/2023

2

Cơ sở rượu Nguyễn Thị Lập

Rượu gạo ủ Lập Nguyễn

Thôn Làng Thìu, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

23/5/2023

Nguồn: Phòng QLCNNL

Tin liên quan