Bạn đang ở đây

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 11 NĂM 2023

28/11/2023 15:48:56

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SẢN PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

Cơ sở sản xuất rượu – Lìm Văn Thanh

 

Rượu trắng

Địa chỉ sản xuất: Bản Trống La, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

20/11/2023

 

Nguồn: Phòng QLCNNL

Tin liên quan