Bạn đang ở đây

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 03 NĂM 2024

05/03/2024 17:10:26

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SẢN PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

Cơ sở sản xuất rượu – Hoàng Minh Nguyệt

 

Rượu Ngô

Địa chỉ sản xuất: Bản Xa, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

29/02/2024

 Nguồn: Phòng QLCNNL

Tin liên quan