Bạn đang ở đây

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 03 NĂM 2023

23/03/2023 14:55:46

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 03 NĂM 2023

 

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SẢN PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

Cơ sở sản xuất thực phẩm Nguyễn Thị Hiền.

 

Tinh bột sắn dây vùng cao Yên Bái; Tinh bột nghệ tằm

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Đồng Tiến, Phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

17/03/2023

Nguồn: Phòng QLCNNL

Tin liên quan