Bạn đang ở đây

Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm tháng 01 năm 2023

18/01/2023 09:15:02

BẢNG THÔNG TIN ĐĂNG TẢI

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 01 NĂM 2023

 

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SẢN PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Hoàng Liên Sơn

Rượu trắng, Rượu táo mèo, Rượu đông trùng hạ thảo

 

Thôn Trung Tâm, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

 

26/12/2022

2

Cơ sở sản xuất rượu – Hảng A Kế

Rượu thóc La Pan Tẩn – Chứ Kế

 

Bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

 

30/12/2022

 

Nguồn: Phòng Quản lý Công nghiệp - Năng lượng

Tin liên quan