Bạn đang ở đây

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,05% so với cùng kỳ

04/06/2024 16:48:54

     Trong 5 tháng đầu năm 2024, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh Yên Bái tăng 9,05% so với cùng kỳ.

     Theo đó, Chỉ số IIP tháng 5/2024 ước tính tăng 8,45% so với tháng trước, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, IIP tăng 9,05% so với cùng kỳ. Trong các ngành công nghiệp, ngành khai khoáng giảm 30,93%, làm giảm 3,7 điểm phần trăm mức tăng chung; ngành chế biến, chế tạo tăng 16,61%, đóng góp 14,89 điểm phần trăm; ngành sản xuất, phân phối điện giảm 13,3%, làm giảm 2,23 điểm phần trăm trong mức tăng chung; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 4,9%, đóng góp 0,09 điểm phần trăm.

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ tăng 14,02% so với cùng kỳ (Ảnh: Sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu Công ty TNHH ngành gỗ Thiên An).

     5 tháng đầu năm, một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ như: chế biến thực phẩm tăng 12,76%; trang phục tăng 8,23%; chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 14,02%; giấy và sản phẩm từ giấy tăng 5,91%; in, sao chép bản ghi các loại tăng 10,43%;  sản phẩm từ cao su và plastic tăng 1,37 lần; sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 8,4%; sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 4,19%; sản phẩm giường, tủ, bàn ghế tăng gần 50%...

     Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm mạnh so với cùng kỳ như: quặng sắt và tinh quặng sắt chưa nung kết giảm 78,37%; quặng chì và tinh quặng chì giảm 26,86%; vỏ bào, dăm gỗ giảm 50,44%; ván ép giảm 20,79%; điện sản xuất giảm 19,59%...

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan