Bạn đang ở đây

BẢNG THÔNG TIN ĐĂNG TẢI DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 6 NĂM 2022

04/07/2022 08:42:18

BẢNG THÔNG TIN ĐĂNG TẢI

 

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNGNĂM 2022

 

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SẢN PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

Cơ sở sản xuất rượu thủ công - Nguyễn Thị Bắc

Rượu trắng

Thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên,

tỉnh Yên Bái.

17/6/2022

Nguồn: Phòng CNĐN

Tin liên quan