Bạn đang ở đây

BẢNG THÔNG TIN ĐĂNG TẢI DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 04 NĂM 2022

17/05/2022 09:22:34

BẢNG THÔNG TIN ĐĂNG TẢI DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 04 NĂM 2022

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SẢN PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

Cơ sở sản xuất rượu thủ công - Trần Thị Khánh Ly

Rượu trắng

Bản Có Mông, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

27/4/2022

 

 

Nguồn: Phòng CN-ĐN

Tin liên quan