Bạn đang ở đây

Công Nghiệp - Điện Năng

05/03/2020 - 14:24
Mặc dù sản xuất công nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái gặp nhiều khó khăn, song nhờ các...
20/11/2019 - 08:47
Ngày 18/10/2019, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2346/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm...
23/09/2019 - 08:34
Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về An toàn thực phẩm, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã triển...
23/08/2019 - 13:38
7 tháng năm 2019, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì tăng trưởng khá cao...
15/08/2019 - 08:08
Tín hiệu vui sản xuất công nghiệp Yên Bái 6 tháng đầu năm là giá trị sản xuất ước đạt 5.160 tỷ đồng...
26/06/2019 - 08:36
Chè xanh chứa các hợp chất có tác dụng lợi tiểu, giúp máu lưu thông trong cơ thể được tốt hơn, từ...
26/06/2019 - 08:32
5 tháng năm 2019, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì tăng trưởng khá cao...