Bạn đang ở đây

Cải cách Hành chính

16/05/2023 - 09:08
Bổ sung thủ tục hành chính không yêu cầu cá nhân, tổ chức phải có mặt trực tiếp
21/04/2023 - 13:58
Yên Bái nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến
19/04/2023 - 14:27
Thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX
17/04/2023 - 08:22
Tiết kiệm thời gian - rút ngắn khoảng cách
31/03/2023 - 16:27
Cắt giảm quy định kinh doanh, đơn giản hóa TTHC nội bộ - Sở Công Thương Yên Bái
31/03/2023 - 16:08
Quyết định số 424 về công bố TTHC nội bộ của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, UBND các huyện...
28/03/2023 - 10:56
Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát huy vai trò tổ chức Đảng trong cải cách hành chính...
20/03/2023 - 14:49
Tăng cường công tác đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái
09/03/2023 - 16:40
Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023
08/03/2023 - 13:51
Yên Bái thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
06/03/2023 - 15:37
Văn Chấn nỗ lực cải cách hành chính vì người dân
01/03/2023 - 09:42
Lục Yên đẩy mạnh xây dựng nền “hành chính phục vụ”