Bạn đang ở đây

Sở Công Thương Yên Bái áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008

Sở Công Thương Yên Bái áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008

 

Thực hiện Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 12/4/2010 của Ban chỉ đạo ISO tỉnh Yên Bái. Vừa qua với sự tư vấn của Trung tâm quản lý chất lượng và ứng dụng công nghệ (Quatech). Sở Công Thương đã xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 giúp giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại.
 
Việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 tại Sở Công Thương sẽ nâng cao một số hiệu quả như: Thống nhất, đồng bộ về mục đích, đường lối và môi trường nội bộ trong tổ chức, đáp ứng ngày càng cao sự mong đợi của doanh nghiệp và người dân. Phương pháp kiểm soát hồ sơ đã được xây dựng và thực hiện giúp hoạt động của Sở nhanh hơn, hiệu quả hơn trong quá trình thực hiện công việc. Trách nhiệm của từng vị trí được xác định rõ ràng; hiểu biết về công việc, kỹ năng thực hiện, giải quyết vấn đề được cải thiện. Cán bộ công chức không những hiểu rõ công việc nhiệm vụ của mình mà còn biết các công việc của các phòng ban khác.
 
Việc đánh giá kết quả thực hiện công việc của cán bộ có thể thực hiện nhanh chóng, chính xác, khách quan dựa vào các quy định cũng như kết quả thực hiện công việc của các phòng được xác định thông qua đánh giá chất lượng nội bộ, Lãnh đạo Sở có cơ sở để đánh giá hiệu quả công việc của từng cá nhân cũng như các phòng, ban trong Sở.
 
Công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc với các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý: Các cơ quan ban ngành tổ chức, cá nhân liên quan có thể tiếp nhận dễ dàng, được biết nội dung cần thiết khi cần giao dịch, để phù hợp với nguyên tắc quy định tại Sở như: quy định về tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp vật liệu nổ công nghiệp, thủ tục cấp phép đăng ký khuyến mại…
 
Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, Ban giám đốc, cùng với tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức các phòng ban, đơn vị. Sở Công Thương quyết tâm thực hiện áp dụng có hiệu quả Hệ thống ISO 9001: 2008 góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước./.
 
Nguồn: XTTM-SCT