Bạn đang ở đây

Doanh nghiệp Nhật Bản cần nhập khẩu khẩu trang 4 lớp

Tên cơ hội: 
Doanh nghiệp Nhật Bản cần nhập khẩu khẩu trang 4 lớp
Chào mua
Nội dung: 
Doanh nghiệp Nhật Bản cần nhập khẩu khẩu trang 4 lớp. Số lượng: khoảng 3 triệu chiếc. Giá tại tới địa chỉ của khách: 28 Yên/chiếc (khoảng 6.000 đồng) Doanh nghiệp có khả năng cung cấp liên hệ tới Thương vụ Nhật Bản: jp@moit.gov.vn Nguồn: Vietnamexport