Bạn đang ở đây

Doanh nghiệp Nhật Bản cần nhập khẩu đũa tre/gỗ dùng một lần

Tên cơ hội: 
Doanh nghiệp Nhật Bản cần nhập khẩu đũa tre/gỗ dùng một lần
Chào mua
Nội dung: 
Doanh nghiệp Nhật Bản cần nhập khẩu đũa tre/gỗ dùng một lần. Doanh nghiệp có khả năng cung cấp liên hệ tới Thương vụ Nhật Bản: jp@moit.gov.vn Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng giao dịch bằng tiếng Nhật có thể liên hệ trực tiếp với đối tác Nhật Bản theo đầu mối sau: Mr. Kenichi Honma Ogawa Trading Co.,LTD / YAOKO Group 1-10-1,Arajukucho, Kawagoe-shi, Saitama, 350-1124, Japan TEL: +81-49-246-7506 Mob: +81-090-6726-8108 E-mail: ke-honma@yaoko-net.com Web Site: https://www.yaoko-net.com