Bạn đang ở đây

Bán CONTAINER 40 OPENTOP container mở nóc lisocon.vn dịch vụ container chuyên nghiệp

Tên cơ hội: 
Bán CONTAINER 40 OPENTOP container mở nóc lisocon.vn dịch vụ container chuyên nghiệp
Chào bán
Thông tin liên hệ: 
Tuấn Anh Mobile: 0985 568 668
Nội dung: 
Bán container open top 40 feet OPEN TOP (Container mở nóc) Xuẩt xứ: Đức, Mỹ Vỏ: Sắt dày Nóc phủ bạt chuyên dụng có thanh đỡ bằng kẽm Vận chuyển hàng quá khổ, chịu được sức nặng Chất lượng: 80%