Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Thịnh Sơn

Giấy phép kinh doanh: 
1602000041
Địa chỉ: 
Xã Sơn Thịnh - huyện Văn Chấn Tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3874025
Giám đốc: 
Đinh Tuấn Đăng