Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Thành Sơn

Giấy phép kinh doanh: 
1602000048
Địa chỉ: 
khu Trung tâm – thị trấn Trạm Tấu huyện Trạm Tấu
Số điện thoại: 
029.3870509 - 0913344029
Giám đốc: 
Nguyên Văn Thành