Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Bắc Sơn

Giấy phép kinh doanh: 
1602000032
Địa chỉ: 
Phố Hóp - xã Báo Đáp Huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3825131
Giám đốc: 
Hoàng Văn Trung