Bạn đang ở đây

Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét công tác nhân sự

10/02/2023 09:47:52

Phiên họp thứ 20 (tháng 2/2023) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ 13 - 16/2/2023 sẽ xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Mở đầu phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Theo đó, Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày tờ trình; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét công tác nhân sự
Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Pháp lệnh.

Nội dung tiếp theo là xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2). Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

Đặc biệt, xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày tờ trình. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.

Bên cạnh đó, xem xét, quyết định thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 2 và thứ 3, Quốc hội khóa XV. Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thi hành Nội quy kỳ họp Quốc hội. Xem xét dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Ban Thư ký.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng thủ dân sự. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2022 và tháng 1/2023.

Ngoài ra, cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

Cùng với đó, cho ý kiến về dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nguồn: Báo Công Thương