Bạn đang ở đây

Cần tìm doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu, phân phối sản phẩm Matcha của Nhật Bản

Tên cơ hội: 
Cần tìm doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu, phân phối sản phẩm Matcha của Nhật Bản
Chào bán
Nội dung: 
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đang làm việc với một số đối tác của Nhật Bản chuyên cung cấp trà Matcha và các sản phẩm trà của Nhật Bản, họ muốn xuất khẩu sang Việt Nam hoặc tìm nhà phân phối tại Việt Nam. Cần tìm doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu, phân phối sản phẩm Matcha của Nhật Bản Doanh nghiệp của Việt Nam có mong muốn nhập khẩu hoặc phân phối sản phẩm trên đề nghị liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản. Liên hệ: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản Người liên hệ: Anh Tạ Đức Minh, Tham tán thương mại Tel: +81 90 6317 6868 Email: taducminh@yahoo.com hoặc jp@moit.gov.vn