Bạn đang ở đây

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

17/02/2023 16:34:00

Sáng ngày 15 tháng 2 năm 2023, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Trình bày báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho biết, tại Kỳ họp thứ tư, đã có 148 lượt đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phát biểu ý kiến ở Tổ và 23 lượt ĐBQH phát biểu ý kiến tại Hội trường. Đa số ý kiến ĐBQH tán thành về sự cần thiết ban hành Luật và cơ bản nhất trí với nhiều nội dung của dự thảo Luật. Ngay sau kỳ họp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật. Hồ sơ dự án Luật sau tiếp thu, chỉnh lý đã được gửi theo đúng thời hạn để UBTVQH nghiên cứu, xem xét. Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường báo cáo xin ý kiến đối với 02 vấn đề, gồm: (i) khái niệm người tiêu dùng và (ii) quy định thủ tục rút gọn đối với vụ án bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thảo luận tại Phiên họp, đa số ý kiến đánh giá cao công tác tiếp thu, chỉnh lý và chuẩn bị hồ sơ của Cơ quan thẩm tra và Cơ quan chủ trì soạn thảo.

Đối với 02 vấn đề còn có ý kiến khác nhau, các ý kiến đều thống nhất với phương án do Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề xuất, cụ thể: Hoàn thiện quy định khái niệm người tiêu dùng theo hướng giữ nguyên như quy định hiện hành tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2020; Tiếp tục quy định tại dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) việc áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phát biểu tại Phiên họp, các đại biểu đề nghị cần tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ lưỡng để hoàn thiện thêm một số nội dung cụ thể của dự thảo Luật như: đảm bảo quy định cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng, thu thập thông tin người tiêu dùng, đảm bảo an toàn thông tin của người tiêu dùng, quy định một số nội dung liên quan đến người dân tộc trong dự thảo Luật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Cơ quan thẩm tra và Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, đánh giá tác động, đảm bảo các quy định của dự thảo Luật không làm phát sinh các trách nhiệm, gánh nặng, chi phí không phù hợp cho tổ chức, cá nhân kinh doanh, đảm bảo cân bằng giữa quyền lợi của người tiêu dùng và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan, rà soát để tiếp thu hoặc giải trình đầy đủ ý kiến của ĐBQH, ý kiến của UBTVQH tại Phiên họp hôm nay, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, lấy ý kiến các Đoàn Đại biểu quốc hội và một số cơ quan hữu quan đồng thời chủ trì cùng với Cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến tham gia để bảo đảm chất lượng dự án Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 5.


 Nguồn: moit.gov.vn

Tin liên quan