Bạn đang ở đây

UBND tỉnh Yên Bái làm việc về báo cáo chuyên đề tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

05/05/2022 07:50:38

YênBái - Ngày 4/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị tư vấn nghe báo cáo tình hình triển khai lập quy hoạch các chuyên đề tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Tại Hội nghị, các đơn vị tư vấn trình bày các chuyên đề cho quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm: Thực trạng và phương án thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh; Thực trạng và định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; Hệ thống các khu, cụm công nghiệp và làng nghề tỉnh; Thực trạng và phương án phát triển kết cấu hạ tầng thương mại; Thực trạng và phương án phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản; Thực trạng và phương án phát triển khu du lịch.

 

Cùng đó là các chuyên đề: Dự báo và đề xuất các giải pháp tăng trưởng, huy động các nguồn lực đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái; khu bảo tồn, khu vực cần được bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

 

Các đơn vị tư vấn trình bày phương án lập quy hoạch các chuyên đề tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đóng góp ý kiến vào các báo cáo chuyên đề.

 

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, địa phương đã đóng góp các ý kiến, trao đổi và thảo luận bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật thêm vào các báo cáo chuyên đề. 

 

Bên cạnh những ý kiến thống nhất trên cơ sở các chuyên đề đại diện đơn vị tư vấn trình bày, các đại biểu cũng đề nghị điều chỉnh, bổ sung những nội dung, thông tin liên quan để phù hợp với thực tiễn quy hoạch, xu thế phát triển, bám sát những văn bản pháp lý của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, các nghị quyết của Tỉnh ủy, bảo đảm tính định hướng, tính pháp lý, tầm nhìn, phát triển của tỉnh từ nay đến năm 2050…

 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Phát biểu tại buổi làm việc,Chủ tịch UBND tỉnhTrần Huy Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của các sở, ngành, địa phương các đơn vị tư vấn đã triển khai những nội dung công việc có tính chất phức tạp, đa ngành, đa lĩnh vực. 

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương tích cực đóng góp ý kiến, bổ sung một cách cụ thể, phù hợp thực tiễn trong quy hoạch chuyên đề về thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản; về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; phát triển kết cấu hạ tầng thương mại; thực trạng và phương án phát triển ngành nông lâm nghiệp, thủy sản, sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao của tỉnh…

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề cập, phân tích một số nội dung như quy hoạch chuyên đề hiện vẫn còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa rõ ràng, chưa phù hợp. Từ đó, yêu cầu các sở, ngành liên quan, các địa phương tiếp tục nghiên cứu, có ý kiến cụ thể, rõ ràng theo định hướng. Các đơn vị tư vấn cần phối hợp tốt với các sở, ngành, địa phương cập nhật dữ liệu và tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp để chỉnh sửa, hoàn thiện bổ sung vào các báo cáo quy hoạch chuyên đề đảm bảo tiến độ đề ra.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan