Bạn đang ở đây

Quý 1/2022: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2021

08/04/2022 13:43:29

Quý I/2022, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,3%, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) quý I/2022 tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2021

Tháng 3/2022, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) dần hồi phục, duy trì ổn định và tăng khá so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 3 tăng 28,83% so với tháng 02 năm 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 3 (theo giá hiện hành) đạt 1.636 tỷ đồng, tăng 30% so với tháng trước. Tính chung quý I/2022, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 3.301 tỷ đồng, bằng 21,3% kế hoạch, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Một số sản phẩm có chỉ số tăng so với cùng kỳ như: Tinh bột sắn; gỗ dán; sơn và véc ni; điện sản xuất tăng; điện thương phẩm... Bên cạnh đó, một số sản phẩm có chỉ số giảm so với cùng kỳ như: Quặng sắt và tinh sắt chưa nung kết; quặng chì và tinh quặng chì; đá phiến; chè; dăm gỗ; ván ép từ gỗ; bao bì bằng túi giấy; giấy làm vàng mã; xi măng...

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại công nghiệp theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường; ưu tiên thu hút đầu tư phát triển và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp và công nghiệp chế biến, chế tạo các sản phâm có lợi thế cạnh tranh cao, áp dụng công nghệ hiện đại, sử dụng nguyên liệu sẵn có của tỉnh.

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan