Bạn đang ở đây

Bộ chỉ tiêu đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái

15/04/2022 13:53:58

Vừa qua, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Bộ chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi số gồm 40 chỉ tiêu được chia ra thành 3 nhóm: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Ảnh minh họa.

 

Nguồn: Cổng TTĐT

 

Tin liên quan