Bạn đang ở đây

“Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 Vietnam Grand Sale 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

28/11/2023 10:05:49

          Sở Công Thương tỉnh Yên Bái triển khai việc tổ chức thực hiện “chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 - Vietnam Grand Sale 2023’’ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

          1. Thời gian triển khai: Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/01/2024.

          2. Đối tượng tham gia: Tất cả các thương nhân theo quy định của pháp luật có thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

          3. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: 100% (theo quy định tại khoản 4, Điều 6, khoản 2, Điều 7, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ).

          4. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại: Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại thực hiện theo quy định của luật thương mại và các quy định cụ thể sau:

          - Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc lá đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc) dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

          - Tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trừ các trường hợp khuyến mại theo quy định tại các Điều 8, Điều 10, Điều 11 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

          - Đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện hoạt động khuyến mại trên địa bàn phải được Sở xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 18/03/2018 của Chính phủ về quản lý, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28/04/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

5. Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn tỉnh Yên Bái

(Có văn bản đính kèm)

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan