Bạn đang ở đây

Sở Công thương Yên Bái tổ chức Hội nghị tuyên truyền hoạt động khuyến công năm 2023 trên địa bàn trên địa bàn huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ (tổ chức tại thị xã Nghĩa Lộ)

15/11/2023 14:12:46

SCT - Thực hiện Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt phân bổ kinh phí khuyến công địa phương năm 2023;Thực hiện Kế hoạch số 1830/KH-SCT ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Sở Công Thương về việc tổ chức tuyên truyền hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Ngày 10/11/2023, Sở Công Thương Yên Bái phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã Nghĩa Lộ, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải; Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác khuyến công năm 2023. Dự hội nghị, có trên 60 đại biểu là đại diện lãnh đạo Sở Công Thương; lãnh đạo, chuyên viên phòng Kinh tế (Kinh tế và Hạ tầng) thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải phụ trách, theo dõi về lĩnh vực công nghiệp, công tác khuyến công; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu; Đại diện cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn; các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư sản xuất công nghiệp - TTCN trên địa bàn huyện, thị xã.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động khuyến công đến các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT); khuyến khích các cơ sở CNNT chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất sạch hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, phát huy lợi thế các nguồn lực tại địa phương..., góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

Tại Hội nghị  tuyên truyền công tác Khuyến công, các báo cáo viên đã trao đổi những văn bản pháp luật liên quan tới công tác khuyến công; Quy trình đăng ký, xây dựng, phê duyệt, triển khai đề án khuyến công quốc gia; Quy trình đăng ký, xây dựng, phê duyệt, triển khai đề án khuyến công địa phương; Kết quả thực hiện Chương trình khuyến công tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch triển khai giai đoạn tiếp theo (2021-2025). Qua Hội nghị tuyên truyền công tác khuyến công, các đại biểu đại diện cho lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; các cơ sở sản xuất công nghiệp – TTCN trên địa bàn huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ đã cơ bản hiểu được mục đích của công tác khuyến công, cũng như điều kiện để được hưởng thụ chính sách khuyến công, và quy trình để triển khai đề án khuyến công địa phương, quốc gia.

Quang cảnh Hội nghị

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến công tác khuyến công; các văn bản hướng dẫn chính sách khuyến và quy trình để triển khai đề án khuyến công địa phương, quốc gia công trên địa bàn tỉnh Yên Bái./.

Nguồn: Phòng QLCNNL

Tin liên quan