Bạn đang ở đây

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 8 NĂM 2023

14/08/2023 16:56:49

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 8 NĂM 2023

 

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SẢM PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

HTX miến dong Giáp Hậu

Miến dong; miến Đậu Xanh

Thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

8/8/2023

 

Nguồn: P.QLCNNL

Tin liên quan