Bạn đang ở đây

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 8 NĂM 2023

10/08/2023 16:01:58

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 8 NĂM 2023

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SẢM PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

HTX dịch vụ nông nghiệp Việt Thành

Rượu dâu Việt Thành

Thôn Phú Mỹ, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

04/8/2023

Nguồn: Phòng QLCNNL

Tin liên quan