Bạn đang ở đây

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 6 NĂM 2023

28/06/2023 15:52:11

 

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 6 NĂM 2023

 

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SẢM PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

Cơ sở sản xuất rượu Hoàng Thị Linh

Rượu  gạo men lá phúc farm, Rượu  nếp men lá phúc farm

Thôn Nà Vài, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

22/6/2023

Nguồn: Phòng QLCNNL

 

Tin liên quan