Bạn đang ở đây

Tuyên truyền, phổ biến các thông tư ban hành QCVN về vật liệu nổ công nghiệp

18/11/2022 16:28:12

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Ngày 16 tháng 11 năm 2022 Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường Sở Công Thương tỉnh Yên Bái có văn bản Số 2638/SCT-KTATMT về việc tuyên truyền, phổ biến các Thông tư ban hành QCVN về vật liệu nổ công nghiệp. Để hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong thời gian tới đảm bảo an toàn và hiệu quả. Sở Công Thương đề nghị các Tổ chức, doanh nghiệp tập trung nghiên cứu các tính chất, đặc tính kỹ thuật của các loại vật liệu nổ công nghiệp và các biện pháp an toàn được quy định tại các Thông tư nêu trên; có kế hoạch sử dụng các loại vật liệu nổ công nghiệp phù hợp với yêu cầu sản xuất và đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Sở Công Thương rất mong nhận được sự phối hợp tổ chức, doanh nghiệptrong triển khai, thực hiện, nhiệm vụ trên./.

(kèm theo Công văn số 2638/SCT-KTATMT)

Nguồn: Phòng KTATMT

Tin liên quan