Bạn đang ở đây

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 11 NĂM 2022

15/11/2022 13:53:15

BẢNG THÔNG TIN ĐĂNG TẢI

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 11 NĂM 2022

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SẢN PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

Cơ sở sản xuất rượu thủ công – Ngô Văn Sơn

Rượu trắng Hoa Sơn

Tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố yên Bái, tỉnh Yên Bái.

11/2022

Nguồn: Phòng CN-ĐN

 

                                                     

 

Tin liên quan