Bạn đang ở đây

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 9 NĂM 2022

28/09/2022 08:24:11

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 9 NĂM 2022

 

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SẢN PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

Công ty TNHH thương mại và sản xuất hàng nông sản Việt Nam

- Rượu men lá,

- Rượu chuối hột,

- Rượu mơ,

- Rượu sim

- Rượu ngọc cẩu,

- Rượu mận,

 

Khu 2, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái.

 

26/9/2022

 

Nguồn: Phòng CN&ĐN

Tin liên quan