Bạn đang ở đây

Yên Bái: Trên 99% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn

YênBái - 9 tháng qua, toàn tỉnh đã tiếp nhận vào hệ thống trên 449.150 hồ sơ. Đã giải quyết 439.148 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng và trước hạn là 439.110 hồ sơ, đạt 99,99%.

 

Cụ thể, các sở, ban, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận trên 40.300 hồ sơ, giải quyết trên 31.380 hồ sơ; trong đó, giải quyết đúng và trước hạn là 31.348 hồ sơ (đạt 99,9%), hồ sơ quá hạn chỉ chiếm 0,1%; tỷ lệ đánh giá hài lòng và rất hài lòng đạt 100%. 

 

Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết trên 22.340 hồ sơ của các cơ quan trực thuộc Trung ương, giải quyết 21.418 hồ sơ; trong đó, hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 21.418 hồ sơ (đạt 100%), các hồ sơ còn lại đang xem xét giải quyết theo quy định. 

 

Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đã tiếp nhận trên 386.500 hồ sơ, đã giải quyết 383.023 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 383.019 hồ sơ. Tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, lượt đánh giá rất hài lòng và hài lòng, đạt tỷ lệ 100%.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan