Bạn đang ở đây

Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2020

Sáng 4/9, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thị, thành phố, nhằm tập huấn, tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2020 đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Trịnh Minh Anh - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế đã trình bày chuyên đề Hội nhập quốc tế giai đoạn mới và các vấn đề cần lưu ý bao gồm các nội dung: xung đột thương mại giữa các nền kinh tế; các vấn đề lưu ý trong hội nhập kinh tế quốc tế; những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi tham gia các hiệp định thương mại CPTPP, EVFTA…

Một chuyên đề lớn cũng được ông Trịnh Minh Anh giới thiệu tại Hội nghị là Nâng cao năng lực hội nhập kinh tế của tỉnh Yên Bái bao gồm các nội dung: năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Yên Bái, các yếu tố/thành tố có ảnh hưởng tới năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương: thương mại, đầu tư, du lịch, cơ sở hạ tầng, con người, văn hóa, thể chế và  đặc điểm địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe ông Lê Thanh Hòa – Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trình bày chuyên đề định hướng phát triển thị trường xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong bối cảnh mới; những vấn đề địa phương và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cần lưu ý; Cam kết mở rộng thị trường nông sản trong Hiệp định CPTPP và EVFTA - cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp tỉnh Yên Bái…

Thông qua Hội nghị giúp các cơ quan quản lý nhà nước từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu các nội dung nhằm thực thi có hiệu quả các nội dung về hội nhập kinh tế quốc tế; các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn có kế hoạch và chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới, trọng tâm là Hiệp định EVFTA và Hiệp định CPTPP.

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan