Bạn đang ở đây

Tuyên truyền, kết nối và ký kết tham gia điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020

Ngày 27/8, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tuyên truyền, kết nối và ký kết tham gia điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Quyết định 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương về việc ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán hàng thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 - 2020; Quyết định số 1404/QĐ-BCT ngày 28/5/2020 của Bộ Công Thương phê duyệt thực hiện đề án, nhiệm vụ năm 2020 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020; trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020”; phổ biến các văn bản của Trung ương và tỉnh Yên Bái liên quan đến Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cũng đã được thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh và thảo luận vấn đề liên quan đến liên kết, trưng bày và tiêu thụ sản phẩm OCOP. Sau hơn một năm triển khai Chương trình OCOP, tại tỉnh Yên Bái đã bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nên động lực mới trong xây dựng NTM, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 18 sản phẩm từ 3 sao trở lên. Các địa phương đã xác định được những sản phẩm chủ lực, có lợi thế, xác định được chủ thể kinh tế tham gia Chương trình OCOP nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 theo Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy.

Ngay tại hội nghị này, các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã ký kết Biên bản hợp đồng giao thương sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020. (Ảnh trên).

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan