Bạn đang ở đây

Tuyên truyền bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết quan trọng với tiêu đề: "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới". Bài viết mang thông điệp quang trọng, có ý nghĩa cả về đối nội và đối ngoại. (Có file đính kèm)

Nguồn: Sở TT&TT

Tài liệu nhúng: 

Tin liên quan