Bạn đang ở đây

Thông báo dự thảo quy định về SPS tháng 12 năm 2020 các nước thành viên WTO

Ngày 13 tháng 01 năm 2021 Sở Công thương tỉnh Yên Bái có văn bản số 74/SCT-QLTM về việc Thông báo dự thảo quy định về SPS tháng 12 năm 2020 các nước thành viên WTO.

Có phụ lục chi tiết kèm theo

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan