Bạn đang ở đây

Thông báo danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyền tải bất hợp pháp quý 2 - 2020

Triển khai nhiệm vụ tại Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn chánh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ" và Nghị quyết 119/NG-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp. 

Bộ Công thương đã tiến hành cập nhật danh sách theo dõi các mặt hàng có nguy cơ bị điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp tại Công văn số 5369/BCT-PVTM ngày 23 tháng 7 năm 2020. (Có file đính kèm)

Nguồn: Phòng QLTM

Tài liệu nhúng: 

Tin liên quan