Bạn đang ở đây

SỞ CÔNG THƯƠNG YÊN BÁI Tổ chức họp sơ kết thực hiện công tác tháng 02, 02 tháng phương hướng, nhiệm vụ tháng 03 năm 2021

Ngày 26 tháng 02 năm 2021, Sở Công Thương Yên Bái tổ chức họp sơ kết thực hiện công tác tháng 02, 02 tháng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 03 năm 2021

Về kết quả đạt được:

Trong tháng 02 năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, một số lĩnh vực sản xuất, chế biến sụt giảm so với tháng 01/2021, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa sang các thị trường truyền thống, trọng điểm tiếp tục gặp khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công Thương, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Ngành Công Thương đã chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu với tỉnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu tiếp tục có tăng trưởng dương so với cùng kỳ, cụ thể: 

Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh hoạt động của Sở một cách toàn diện; chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn, kết luận, văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; tiếp tục tập trung chỉ đạo kịp thời khắc phục các tồn tại hạn chế sau kiểm điểm năm 2021.

Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, trong đó tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021; chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động, kế hoạch của Đảng ủy Sở, của Sở để thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2021; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, an toàn thực phẩm, cấp điện… trước, trong, và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19.


Đồng chí Vũ Vinh Quang Giám đốc Sở Công Thuơng Yên Bái, kết luận cuộc họp
 

Một số kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ngành:

- Hoạt động sản xuất công nghiệp: Theo số liệu tổng hợp từ các huyện, thị xã, thành phố, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) tháng 02 năm 2021 ước đạt 1.286 tỷ đồng, giảm 21% so với tháng trước, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 02 tháng GTSXCN (theo giá hiện hành) đạt 2.905 tỷ đồng, ước tính theo giá so sánh 2010 đạt 2.130 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch năm (KH = 14.200 tỷ đồng).

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 02 tháng đầu năm tăng 13,64% so với cùng kỳ. Trong các ngành công nghiệp, ngành khai khoáng giảm 26,12%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,52%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 20,71%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,01%.

Sản phẩm chủ yếu có ảnh hưởng lớn đến giá trị và chỉ số sản xuất công nghiệp 02 tháng: Điện thương phẩm ước đạt 180,9 triệu Kwh, tăng 22,44% so với cùng kỳ; Tinh bột sắn, bột dong riềng ước đạt 11.850 tấn, tăng 12,32% so với cùng kỳ; Gỗ bóc (có độ dày không quá 6mm) ước đạt 69.635 m3, tăng 20,82% so với cùng kỳ; Gỗ ép ước đạt 24.245 m3, tăng 19,76% so với cùng kỳ; Xi măng Portlanđ đen ước đạt 447 ngàn tấn, tăng 12,16% so với cùng kỳ; Điện sản xuất ước đạt 192,846 triệu Kwh, tăng 39,24% so với cùng kỳ; Giấy làm vàng mã ước đạt 1.600 tấn, tăng 14,3% so với cùng kỳ.

- Hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ duy trì ổn định, tình hình cung cầu hàng hóa nội tỉnh dịp trước, trong Tết Nguyên đán tăng cao hơn thời gian trước nhưng giá cả các mặt hàng thiết yếu không có biến động lớn.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 02/2021 ước đạt 1.785,5 tỷ đồng, giảm 2,2% so với tháng trước, tăng 8,36% so với cùng kỳ; lũy kế 02 tháng đạt 3.600 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ, bằng 16,74% kế hoạch năm. Trong đó:

+ Tổng mức bán lẻ hàng hóa: Ước đạt 1.620,5 tỷ đồng tăng 0,14% so với tháng trước tập trung ở nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 2,75%; hàng may mặc tăng 3,84%; đồ dùng dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 0,19%; vật phẩm văn hóa giáo dục tăng 8,47%; xăng dầu các loại tăng 1,41%...

+ Doanh thu dịch vụ: ước đạt 165 tỷ đồng giảm 20,37% so với tháng trước, trong đó doanh thu các ngành dịch vụ ở địa phương giảm 1,2% (gồm dịch vụ hành chính, giáo dục đào tạo, dịch vụ tiêu dùng); doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống,du lịch lữ hành giảm 28,12%. Đây là lý do trực tiếp ảnh hưởng đến việc giảm chỉ tiêu Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng 02/2021.

- Hoạt động xuất nhập khẩu: Kim ngạch xuất khẩu tháng 02/2021 ư­ớc đạt 14,5 triệu USD, tăng 9% so với ước thực hiện tháng 01/2021, tăng 5,8% so với cùng kỳ; lũy kế 02 tháng ước đạt 27,5 triệu USD, tăng 25,2% so với cùng kỳ, bằng 12,5% kế hoạch năm (KH=220 triệu USD).

 

Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 03 năm 2021 cần đặt ra để thực hiện như sau:

Phối hợp với các ngành địa phương phấn đấu hoàn thành 03 chỉ tiêu của ngành trong tháng 03 và quý I/2021, trong đó:

- Giá trị SXCN (so sánh 2010) phấn đấu đạt từ 1.400 tỷ đồng trở lên, lũy kế quý I đạt 3.550 tỷ đồng, bằng 25% kế hoạch năm;

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.780 tỷ đồng, lũy kế quý I đạt 5.390 tỷ đồng, bằng 25% kế hoạch năm;

- Xuất khẩu phấn đấu đạt 17,5 triệu USD trở lên, lũy kế quý I đạt 45 triệu USD, bằng 20,45% kế hoạch năm.

- Xây dựng phương án chi tiết sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả, theo đúng vị trí việc làm và quy định của Nghị định 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tham mưu triển khai các nhiệm vụ kỷ niệm 70 thành lập ngành Công Thương 14/5/1951-14/5/2021.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, trong đó tập trung nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp sở, tăng cường chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục đề xuất các TTHC áp dụng giải quyết ở mức độ 3,4 trở lên.

- Hoàn thành đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp và chương trình hành động của Tỉnh ủy để thực hiện Nghị quyết phát triển công nghiệp giai đoạn 2021 – 2025.

- Tăng cường hướng dẫn, quản lý việc đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch Covid-19 tại các khu, cụm công nghiệp, xí nghiệp sản xuất.  

- Đôn đốc, tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Văn Yên; dự án đầu tư cụm công nghiệp Bảo Hưng, Minh Quân.  

- Tham mưu ban hành Chương trình hành động thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trên địa bàn tỉnh nhằm tìm kiếm mở rộng, đa dạng thị trường xuất khẩu, tận dụng tốt hơn, hiệu quả hơn các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, nhất là hiệp định CPTPP; EVFTA.

- Tăng cường hướng dẫn, xây dựng phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, việc thực hiện quy định phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích.  

- Chủ động nghiên cứu, tham mưu đổi mới, sáng tạo các chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại, kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2021 (trong đó tập trung ưu tiên XTTM các sản phẩm, ngành hàng lớn, sản phẩm chủ lực, sản phẩm đã có thương hiệu).

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại và thương mại điện tử để hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, tìm kiếm thị trường mới: Kết nối trực tuyến với nước ngoài; tham gia một số hội nghị kết nối cung cầu trong khu vực.

Nguồn: Văn phòng Sở

Tin liên quan