Bạn đang ở đây

SỞ CÔNG THƯƠNG YÊN BÁI Tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Năm 2020, mặc dù có những khó khăn nhất định về hoạt động sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại trên địa bàn như: Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên tình hình sản xuất kinh doanh, thị trường tiêu thụ một số sản phẩm chủ lực gặp khó khăn, tác động của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết cực đoan, một số vùng bị ảnh hưởng bởi hạn hán, một số dự án lớn triển khai chậm tiến độ; thương mại dịch vụ bị ảnh hưởng mạnh bởi giãn cách xã hội, thực hiện các biện pháp phòng dịch; năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp còn hạn chế, một số sản phẩm xuất khẩu lớn gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ, nhất là xuất khẩu sang các thị trường truyền thống Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Bangladesh…ảnh hưởng đến kết quả thực hiện 3 chỉ tiêu của ngành. Song, ngành Công Thương Yên Bái luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công Thương, sự phối hợp chặt chẽ từ các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nên nhìn chung tình hình phát triển công nghiệp, thương mại trong tỉnh vẫn được duy trì ổn định, chất lượng công tác quản lý nhà nước của sở được nâng lên.


Đồng chí Vũ Vinh Quang - Giám đốc Sở phát biểu

khai mạc Hội nghị

 

Một số kết quả chủ yếu đạt được.

Đảng bộ, lãnh đạo sở, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong quá trình chỉ đạo thực hiện công tác. Đã chỉ đạo ngành công thương tiếp tục thực hiện đầy đủ các giải pháp được đề ra, kiên quyết và quyết tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch, thường xuyên kiểm tra tiến độ và chất lượng công tác, nêu cao được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, động viên được toàn thể cán bộ công chức viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị đoàn kết phấn đấu thực hiện nhiêm vụ và đã đạt được những kết quả quan trọng: Tổ chức thành công đại hội đảng bộ Sở Công thương nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thành đề án chia tách các chị bộ; tăng cường công tác chỉ đạo đối với hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên; kiện toàn lại tổ chức đoàn thanh niên sở để phù hợp với tình hình thực tế; tập trung triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động  số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy và chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020 trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu ngành công thương.

Tập trung hướng dẫn, đôn đốc thực hiện kế hoạch theo tiến độ hàng tháng, quý, năm. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình thực tế hoạt động của các doanh nghiệp đơn vị trong ngành, kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. 

Trong công tác quy hoạch, kế hoạch, xây dựng các chương trình, đề án, cơ chế chính sách: Tham mưu xây dựng Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 41 về phát triển công nghiệp giai đoạn 2016-2020; đề xuất danh mục, chương trình, nhiệm vụ của  ngành cần ban hành mới, điều chỉnh, bổ sung để đưa vào chương trình hành động Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh trong thời gian tới; tham gia Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; tiếp tục triển khai thực hiện đối với 03 quy hoạch của ngành về phát triển công nghiệp, thương mại và điện lực trên địa bàn; Hoàn thành xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2020đối với các chỉ tiêu kế hoạch ngành Công Thương ứng phó với dịch Covid-19... kịp thời tham mưu, tham gia vào việc xây dựng các cơ chế chính sách của TW, của tỉnh, của các ngành để triển khai thực hiện.

Công tác nắm tình hình các dự án đầu tư đã được các sở ngành quan tâm hơn, trong năm 2020 Sở Công Thương đã cử cán bộ tham gia 03 đoàn để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các dự án đầu tư để kịp thời tham mưu với tỉnh tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư, đồng thời có biện pháp để xử lý đối với các dự án chậm tiến độ; hoàn thành công tác hỗ trợ, giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho 20 nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tham gia đầy đủ và tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong các buổi gặp gỡ doanh nghiệp “Cà phê doanh nhân” do UBND tỉnh tổ chức.

Làm tốt công tác đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn giá, bảo về quyền lợi người tiêu dùng góp phần quan trọng bình ổn thị trường, cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh.

Công tác khuyến công tư vấn phát triển công nghiệp, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử đã thực hiện cơ bản đầy đủ các yêu cầu nhiệm vụ đề ra, đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở trong ngành đẩy mạnh đầu tư phát triển SXKD.

Làm tốt công tác hỗ trợ, giúp đỡ các xã vùng cao được giao phụ trách, thường xuyên nắm bắt tình hình; kịp thời tham mưu, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và huy động các nguồn lực để ủng hộ xã Bản Công, Phình Hồ huyện Trạm Tấu về vật chất, tinh thần, chia sẻ những khó khăn của đồng bào, nhân dân tại xã (Năm 2020 đã hỗ trợ 02 xã số tiền 330 triệu đồng, 02 nhà tình nghĩa cho 02 gia đình đặc biệt khó khăn, 1.200 con gà giống cho 30 hộ nghèo).

Từ kết quả các hoạt động nêu trên, hiệu lực và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, vai trò của Sở Công Thương ngày càng được hiệu quả hơn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, cơ bản hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu của Sở và ngành Công Thương trong năm 2020.

Hội nghị đề ra mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021như sau:

Mục tiêu

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010: 14.200 tỷ đồng, tăng 19,55% so với ước thực hiện năm 2020; 

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ: 21.500 tỷ đồng, tăng 14,75% so năm 2020; 

- Kim ngạch xuất khẩu: 220 triệu USD, tăng 33,98% so với năm 2020;

- Công tác khuyến công 3,9 tỷ đồng (trong đó KC địa phương 3,0 tỷ đồng; KC quốc gia: 0,9 tỷ đồng đồng)

- TKNL địa phương: 1.000 triệu đồng; Công tác tư vấn phát triển công nghiệp: Doanh thu 1.200 triệu đồng

- Kinh phí XTTM địa phương khoảng 5,6 tỷ đồng(Trong đó Kinh phí XTTM quốc gia 2.600 triệu đồng, kinh phí XTTM địa phương 3.000 triệu đồng).

Nhiệm vụ

- Tập trung, ưu tiên thu hút đầu tư để phát triển hạ tầng thương mại (Showroom, siêu thị, trung tâm tổ chức hội chợ, triển lãm...). Khuyến khích phát triển dịch vụ nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu thụ nông sản của nông dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước về các mặt hàng kinh doanh có điều kiện; triển khai sâu rộng có hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". 

- Xúc tiến, thu hút đầu tư có hiệu quả các dự án công nghiệp quy mô lớn, các dự án chế biên sâu, tạo giá trị gia tăng cao, tập trung vào các lĩnh vực: công nghiệp chế biến lâm sản công nghệ cao, sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp, công nghiệp phụ trợ, may mặc, năng lượng tái tạo.

- Hoàn thành xây dựng Đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

- Thu hút các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Bảo Hưng và Cụm công nghiệp Minh Quân nhằm thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh; triển khai dự án điện sinh khối tại KCN phía Nam.

- Triển khai dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh
Yên Bái giai đoạn 2014-2025

- Triển khai Chương trình khuyến công, chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021

- Tập trung rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án sản xuất công nghiệp, thủy điện, điện mặt trời, sinh khối….đã được cấp chủ trương đầu tư và các dự án đã được chấp thuận khảo sát nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh, đề xuất phương án xử lý theo đúng quy định đới với các dự án chưa triển khai thực hiện hoặc triển khai không đảm bảo thời gian theo quy định. 

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao đồng thời nâng cao chất lượng công tác QLNN cũng như các hoạt động sự nghiệp thuộc sở, toàn sở đã thống nhất thực hiện các giải pháp:

1. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong phát triển ngành công thương trên địa bàn: Tập trung chỉ đạo, quán triệt và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theoquyết định số 3196/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tỉnh Yên Bái, trong đó quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của ngành công thương năm 2021.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp đã được lãnh đạo sở đề ra với một quyết tâm cao hơn, trong đó nâng cao hơn nữa vai trò của Văn phòng sở trong công tác xây dựng kế hoạch, giao kế hoạch, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch; Tăng cường đôn đốc kiểm tra tiến độ công việc, kiểm tra thực hiện nội quy quy chế của cơ quan; chỉ đạo Thanh tra sở đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, thực hiện đầy đủ kế hoạch thanh tra năm 2021, tăng cường đôn đốc và kiểm tra việc khắc phục các tồn tại qua thanh tra. Kịp thời tham mưu xử lý kiên quyết những vi phạm, khắc phục đã được nhắc nhở nhiều lần.

3.Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là giải quyết TTHC của sở thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ, nâng cao năng lực cán bộ. Tăng cường công tác mời gọi đầu tư phát triển công nghiệp trên cơ sở quy hoạch đã được tỉnh phê duyệt. Ưu tiên các dự án có dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại, tiên tiến, sản xuất chế biến sâu, tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường.

4. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư để sớm hoàn thành đi vào sản xuất. Tiếp tục rà soát, kiên quyết đề xuất thu hồi các dự án vi phạm quy định của nhà nước, giao nhà đầu tư có đủ năng lực triển khai thực hiện.

5. Tăng cường sâu sát cơ sở  kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu với tỉnh các chính sách và biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, động viên các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh;

6. Tập trung phát triển thị trường mới cho các sản phẩm xuất khẩu, giữ vững các thị trường xuất khẩu truyền thống, khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp giới thiệu quảng bá thương hiệu, sản phẩm(tăng cường công tác XTTM trực tuyến);

7. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, các địa phương triển khai kế hoạch XTTM để hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản của tỉnh; Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch, Cục Thống kê tỉnh trong công tác đánh giá, tổng hợp các chỉ tiêu của ngành; Tăng cường hợp tác với các sở ngành khác để xây dựng các chương trình, đề án ngành công thương được giao năm 2021. 

8. Tranh thủ nguồn khuyến công, xúc tiến thương mại Quốc gia, tăng nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để thực hiện chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại, tiết kiệm năng lượng, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

9. Làm tốt công tác phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm, ổn định thị trường bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng.

10. Nhanh chóng triển khai dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia năm 2021 theo kế hoạch vốn đầu tư của TW và địa phương.

Kiến nghị:

- Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương trong việc theo dõi, đôn đốc, quản lý, thống kê báo cáo đầy đủ và kịp thời về kết quả SXKD của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngành công thương trên địa bàn, để phản ánh đúng, đủ tình hình phát triển trên địa bàn, phục vụ cho công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp ngành công thương đẩy mạnh SXKD: Về đáp ứng nguồn nguyên liệu, đất đai, nguồn nhân lực, các nguồn hỗ trợ theo chính sách, mời gọi đầu tư... tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất phát triển.

Nguồn: Văn phòng sở

Tin liên quan