Bạn đang ở đây

Quy định mới của Hàn Quốc liên quan đến việc tiếp nhận trực tuyến hồ sơ nhập khẩu thực phẩm

Ngày 14/7/2020 Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có Công văn số 0736/XNK-NS ngày 14 tháng 7 năm 2020 xin trao đổi với quý cơ quan về việc Hàn Quốc đưa ra quy định về việc tiếp nhận trực tuyến hồ sơ nhập khẩu thực phẩm vào thị trường này như sau: (có file đính kèm)

Nguồn: Phòng QLTM

Tài liệu nhúng: 

Tin liên quan