Bạn đang ở đây

Hướng dẫn sử dụng trang thông tin điện tử, trang quản trị hệ thống quản lý bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Thực hiện Công văn số 1177/CT-KLM ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương về việc tổ chức hướng dẫn sử dụng trang quản trị hệ thống quản lý bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Sở Công Thương tuyên truyền, hướng dẫn vận hành trang thông tin điện tử, trang quản trị hệ thống quản lý bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo đường dẫn http://bhdc.vcca.gov.vn/ (thay cho hệ thống cũ vận hành trên website http://vca.gov.vn).

1. Tài khoản đăng nhập trang quản trị của Sở Công Thương:

ID:   sct_yenbai    mật khẩu: 123456a

2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng trang thông tin điện tử quản lý bán hàng đa cấp và hướng dẫn sử dụng trang quản trị hệ thống quản lý bán hàng đa cấp (tại địa chỉ http://118.70.245.179:5000/sharing/Gw8bCh0aS).

Ứng dụng iMLM có thể được tải về thông qua tìm kiếm từ khóa “iMLM” trên các kho ứng dụng và tại địa chỉ: iOS Apple Store (https://apps.apple.com/vn/app/imlm/idl539429364?l=vi); Google CH Play

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mywill.ttktdc).

Sở Công Thương tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cách vào trang điện tử truy cập vào để tìm thông tin về danh sách doanh nghiệp bán hàng đa cấp được cấp phép tại Việt Nam, cảnh báo về các hoạt động kinh doanh đa cấp bất chính./.

Nguồn: Phòng QLTM

 

Tin liên quan