Bạn đang ở đây

Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022

11/10/2021 08:27:49

Ngày 07 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2193/QĐ-UBND công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022.

Sở Công Thương thông báo để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh biết, thực hiện.

 

 

Stt

Khu vực địa bàn

Địa Điểm

Thời gian

Lĩnh vực ưu tiên

Ghi chú

I

Thành phố Yên Bái

 

 

 

 

1

Thành phố Yên Bái

Trung tâm thành phố

Quý IV

Hội chợ thương mại

 

II

Huyện Trấn Yên

 

 

 

 

1

Thị trấn Cổ Phúc

Trung tâm thị trấn

Quý I hoặc quý IV

Hội chợ thương mại

 

2

Xã Hưng Khánh

Trung tâm xã

Quý III

Hội chợ thương mại

 

3

Xã Quy Mông

Trung tâm xã

Quý III

Hội chợ thương mại

 

III

Huyện Yên Bình

 

 

 

 

1

Xã Bảo Ái

Trung tâm xã

Quý I

Hội chợ thương mại

 

2

Xã Cảm Nhân

Trung tâm xã

Quý I

Hội chợ thương mại

 

3

Xã Đại Minh

Trung tâm xã

Quý IV

Hội chợ thương mại

 

IV

Huyện Văn Yên

 

 

 

 

1

Thị trấn Mậu A

Trung tâm thị trấn

Quý II và quý IV

Hội chợ thương mại

 

2

Xã Đông Cuông

Trung tâm xã

Quý I

Hội chợ thương mại

 

3

Xã An Bình

Trung tâm xã

Quý III

Hội chợ thương mại

 

4

Xã An Thịnh

Trung tâm xã

Quý III

Hội chợ thương mại

 

5

Xã Xuân Ái

Trung tâm xã

Quý III

Hội chợ thương mại

 

6

Xã Đông An

Trung tâm xã

Quý III

Hội chợ thương mại

 

7

Xã Châu Quế Hạ

Trung tâm xã

Quý III

Hội chợ thương mại

 

V

Huyện Lục Yên

 

 

 

 

1

Xã Khánh Thiện

Trung tâm xã

Quý III

Hội chợ thương mại

 

2

Thị trấn Yên Thế

Trung tâm thị trấn

Quý IV

Hội chợ thương mại

 

VI

Huyện Văn Chấn

 

 

 

 

1

TTNT Trần Phú

Trung tâm thị trấn

Quý II

Hội chợ thương mại

 

2

Xã Tú Lệ

Trung tâm xã

Quý III

Hội chợ thương mại

 

3

Xã Nghĩa Tâm

Trung tâm xã

Quý III

Hội chợ thương mại

 

4

Xã Gia Hội

Trung tâm xã

Quý IV

Hội chợ thương mại

 

VII

Thị xã Nghĩa Lộ

 

 

 

 

1

Thị xã Nghĩa Lộ

Trung tâm thị xã

Quý III

Hội chợ thương mại

 

VIII

Huyện Trạm Tấu

 

 

 

 

1

Thị trấn Trạm Tấu

Trung tâm thị trấn

Quý III

Hội chợ thương mại

 

IX

Huyện Mù Cang Chải

 

 

 

 

1

Xã Púng Luông

Trung tâm xã

Quý I

Hội chợ thương mại

 

2

Thị trấn Mù Cang Chải

Trung tâm thị trấn

Quý II

Hội chợ thương mại

 

3

Thị trấn Mù Cang Chải

Trung tâm thị trấn

Quý III hoặc quý IV

Hội chợ thương mại

 

 

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan