Bạn đang ở đây

Xúc tiến Đầu tư

09/07/2021 - 10:09
Trong thời gian qua, công tác thu hút đầu tư luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường...
08/25/2021 - 15:20
Trong thời gian qua, công tác thu hút đầu tư luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của...
08/12/2021 - 09:34
Trong giai đoạn 2021 - 2025, thành phố Yên Bái đã quy hoạch, xây dựng 17 dự án thu hút đầu tư trên...
07/29/2021 - 11:07
CTTĐT - Tỉnh Yên Bái vừa ban hành mới một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trong giai đoạn 2021-...
07/29/2021 - 10:44
CTTĐT - Sáng 24/6, UBND tỉnh Yên Bái đã làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam về...