Bạn đang ở đây

Tin khuyến công

08/24/2020 - 08:47
Những năm qua, nguồn kinh phí từ chương trình khuyến công quốc gia và địa phương đã góp phần tích...
08/13/2020 - 15:18
Tổng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016- 2020 là 24,235 tỷ đồng...
08/13/2020 - 09:35
 Thực hiện Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Phê...
08/12/2020 - 08:32
Từ việc hỗ trợ doanh nghiệp (DN) xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc, thiết bị...
08/10/2020 - 09:18
Tính riêng quý II/2020, doanh thu thuần của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) giảm 36% so với...
08/04/2020 - 08:53
“Tiếp sức" cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, Hà Nội hướng tới mục tiêu từng...
07/27/2020 - 09:15
Liên kết vẫn được nhắc đến như một giải pháp hữu hiệu giúp dệt may Việt Nam phát triển khâu thượng...
07/21/2020 - 08:29
Thực hiện Quyết định số 3872/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc...
07/13/2020 - 09:51
Từ ngày 1/8 tới, Nghị định 66/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 68/2017/NĐ-CP...
06/30/2020 - 13:51
6 tháng đầu năm, Sở Công Thương Trà Vinh đã cơ bản đảm bảo tiến độ triển khai hoạt động khuyến công...
06/26/2020 - 09:41
Nguồn kinh phí cho triển khai công tác khuyến công hàng năm được Sở Công Thương Khánh Hòa sử dụng...
06/23/2020 - 08:41
Nghiêm khắc trong bình chọn, dành nhiều ưu đãi cho sản phẩm được công nhận, Quảng Trị đang từng...