Bạn đang ở đây

Tin khuyến công

09/16/2021 - 08:40
Việc ứng dụng một cách hợp lý máy móc, thiết bị hiện đại vào sản xuất đã giúp làng nghề tre, nứa...
09/07/2021 - 09:57
Trong bối cảnh đất nước hội nhập kinh tế ngày một sâu rộng, cùng đó là những thách thức từ cuộc...
08/25/2021 - 15:15
Theo Bộ Công Thương, dù ngành nhựa giai đoạn 2010 – 2020 là một trong những ngành công nghiệp có...
08/12/2021 - 09:28
Đó là mục tiêu lớn mà khuyến công Bình Định hướng đến trong giai đoạn 2021-2025, nhằm đáp ứng nhu...
07/14/2021 - 15:45
Trước thực trạng thu hút đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp (CCN) còn nhiều bất cập, lãnh đạo UBND...
07/02/2021 - 08:52
Sở Công Thương Hà Tĩnh đang hoàn thiện phương án phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh...
06/23/2021 - 08:46
Dù đã linh hoạt triển khai các chương trình, hoạt động cho phù hợp với thực tế địa phương, tuy...
06/09/2021 - 08:30
Huy động nguồn vốn hỗ trợ toàn diện từ sản xuất đến xúc tiến thương mại - là giải pháp được Quảng...
06/02/2021 - 14:11
Ngay khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, các doanh nghiệp dệt may đã luôn đặt báo động đỏ...
05/27/2021 - 09:15
Nguồn kinh phí hỗ trợ cho triển khai các đề án của khuyến công Hải Phòng tuy không lớn nhưng đã tạo...
05/19/2021 - 10:54
Trong nhiều năm qua, hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn chuyển giao công nghệ và ứng dụng tiến bộ...
05/10/2021 - 08:58
Do thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh trong nước đang diễn biến phức tạp, công tác bình chọn...