Bạn đang ở đây

Tin khuyến công

05/06/2019 - 15:07
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 1114/QĐ-BCT về việc kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định...
05/06/2019 - 15:04
Sự khó khăn cho đầu ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ dẫn đến một số làng nghề truyền thống của...
05/06/2019 - 15:02
UBND TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) khai thác hết...
04/23/2019 - 15:01
UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN)...
04/12/2019 - 10:09
Dành phần lớn nguồn kinh phí cho triển khai các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến...
04/12/2019 - 10:08
Được mệnh danh là đất trăm nghề, các làng nghề ở Phú Xuyên đã tạo ra nhiều sản phẩm mẫu mã đa dạng...
04/12/2019 - 10:06
Thông qua các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, Trung tâm Khuyến công...
04/12/2019 - 10:05
UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT) tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm...
03/28/2019 - 09:43
Năm 2018, năm đầu tiên Bình Phước triển khai đề án khuyến công quốc gia điểm "Hỗ trợ các cơ sở...
03/28/2019 - 09:41
Tiếp tục coi công tác khuyến công là động lực chính thúc đẩy ngành công nghiệp nông thôn (CNNT)...
03/28/2019 - 09:39
Sáng ngày 15/3, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng đã công bố quyết định và trao chứng nhận sản phẩm thương...
03/12/2019 - 09:29
Phát huy vai trò của hoạt động khuyến công trong phát triển CNNT trên địa bàn, năm 2019, tỉnh Cà...