Bạn đang ở đây

Tin khuyến công

12/04/2019 - 14:20
Nhằm cơ cấu lại sản xuất của ngành, đảm bảo chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng...
11/27/2019 - 09:09
Việc xây dựng thương hiệu tập thể là yếu tố quyết định giúp các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền...
11/20/2019 - 15:13
Không chỉ hỗ trợ bằng vốn, Sở Công Thương Kiên Giang còn xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn...
11/14/2019 - 09:05
Trước tình trạng nguồn kinh phí hỗ trợ thấp khiến các cơ sở công nghiệp nông thôn không mặn mà với...
11/04/2019 - 08:51
Ngày 31/10, Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại TP. Đà Nẵng tổ chức trình diễn mô hình kỹ...
11/01/2019 - 09:10
Gần 400 năm hình thành và phát triển, nghề điêu khắc gỗ mỹ nghệ truyền thống Thiết Úng, xã Vân Hà,...
11/01/2019 - 09:08
Thời gian qua, bằng nguồn hỗ trợ từ các đề án khuyến công, nhiều cơ sở sản xuất, hộ gia đình ở khu...
11/01/2019 - 09:07
Đây là mục tiêu của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đưa ra tại hội nghị sơ kết tình hình...
11/01/2019 - 09:06
Thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững TP. Hà Nội năm 2019, thành phố phấn đấu đến...
10/21/2019 - 09:26
Ngày 16/10, Trung tâm Khuyến công Cà Mau cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ máy cắt CNC plasma cho cơ sở...
10/21/2019 - 09:24
Thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững TP. Hà Nội năm 2019, thành phố phấn đấu đến...
10/21/2019 - 09:23
Từ ngày 17 đến 20/10, tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng quốc gia (số 1 đường Đỗ Đức...