Bạn đang ở đây

Tin khuyến công

01/10/2020 - 08:44
Mặc dù có đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế Thủ đô nhưng sự phát triển của các làng nghề...
01/02/2020 - 09:48
Trong bối cảnh hội nhập, phương án xây dựng bảo tàng làng nghề được coi là một trong những giải...
12/26/2019 - 09:43
Trong những năm qua, Chương trình Khuyến công quốc gia đã tạo nội lực cơ sở phát triển công nghiệp...
12/16/2019 - 08:41
Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương, Trung tâm khuyến công và tư vấn...
12/04/2019 - 14:20
Nhằm cơ cấu lại sản xuất của ngành, đảm bảo chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng...
11/27/2019 - 09:09
Việc xây dựng thương hiệu tập thể là yếu tố quyết định giúp các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền...
11/20/2019 - 15:13
Không chỉ hỗ trợ bằng vốn, Sở Công Thương Kiên Giang còn xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn...
11/14/2019 - 09:05
Trước tình trạng nguồn kinh phí hỗ trợ thấp khiến các cơ sở công nghiệp nông thôn không mặn mà với...
11/04/2019 - 08:51
Ngày 31/10, Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại TP. Đà Nẵng tổ chức trình diễn mô hình kỹ...
11/01/2019 - 09:10
Gần 400 năm hình thành và phát triển, nghề điêu khắc gỗ mỹ nghệ truyền thống Thiết Úng, xã Vân Hà,...
11/01/2019 - 09:08
Thời gian qua, bằng nguồn hỗ trợ từ các đề án khuyến công, nhiều cơ sở sản xuất, hộ gia đình ở khu...
11/01/2019 - 09:07
Đây là mục tiêu của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đưa ra tại hội nghị sơ kết tình hình...